Tuesday, December 30, 2008

The Joys Of Motherhood


We went to see the dinosaurs today, brilliant as ever. We also ended up seeing this, which was maybe even more rewarding. Especially for our audience. "Mom! MOM! What is that orca DOING?! Is he EATING the other one?!" Eh, yes. As a matter of fact, that's exactly what he's doing.

Leo would have died. I laughed so hard I thought I would too. And then I heard myself say "Come, look at that elk in the next room, isn't he fascinating?".

3 comments:

Sarah Von said...

Fantastic! I didn't know that such an exhibit existed. Good stuff.

A. said...

It does! And it was brilliant. It's touring Scandinavia now.

Däny said...

Har ni varit på musikmuséet? Där finns en mikrofon kopplad till ett oscilloskop, så att barnet kan se sin egen röst som kurva som rör sig när barnet skriksjunger EN BAJSKORVSBAGARE HÄR BOR I STADEN HAN BAJSAR KORVAR MEST HELA DAGEN HAN BAJSAR STORA HAN BAJSAR SMÅ HAN BAJSAR NÅGRA MED SOCKER PÅ och sedan gå direkt på andra versen OCH I HANS FÖNSTER HÄNGA BAJSKORVSAKER SMÅ HÄSTBAJS GRISBAJS OCH BAJSKORVSKAKOR OCH ÄR DU BAJSNÖDIG KAN DU FÅ MEN ÄR DU KISSNÖDIG FÅR DU GÅ, samtidigt som en guide försöker berätta något för en SFI-klass på andra sidan monterväggen och pappan hinner fundera ganska mycket på om det är roligt med bajshumor eller inte.